Công ty TNHH Truyền thông Hướng Dương

Địa chỉ: 21 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận.
Điện thoại: (08) 6672.5896
Hoặc: (08) 6673.4065
FAX: (08) 6263.8686
E-mail: sales@hdmedia.com.vn